news

27 September, 2017

LIGNA AT UNIVERSITY OF FORESTRY

LIGNA AT UNIVERSITY OF FORESTRY
27 September, 2017

LIGNA AT UNIVERSITY OF FORESTRY

На 25.09.2017 се проведе събитието “Запознай се с професията” в Лесотехнически университет – София. Заедно със съдействието на БКДМП, участие взеха избрани фирми, една от които Лигна Груп.

Вижте интервюто от Геновева Христова по въпроса за проблемите в дървообработващия бранш тук:

https://www.facebook.com/LignaGroupLtd/videos/1684789371545584/

На 25.09.2017 се проведе събитието “Запознай се с професията” в Лесотехнически университет – София. Заедно със съдействието на БКДМП, участие взеха избрани фирми, една от които Лигна Груп.

Вижте интервюто от Геновева Христова по въпроса за проблемите в дървообработващия бранш тук:

https://www.facebook.com/LignaGroupLtd/videos/1684789371545584/

LIGNA AT UNIVERSITY OF FORESTRY